MARQUEE

URGENT IMPORTANT APPEAL ACT ( Association for Computer Teachers ) అనే ఉద్యమం కంప్యూటర్ టీచర్లతో శ్రీకాకుళం లో నెమ్మదిగా ప్రారంభమయినది . 2011 జూలై 10వ తేదిన ఆవిర్భవించింది. సభ్యుల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా పనిచేసింది. ఇతర సంఘాలతో భుజం కలిపి పోరాడింది. సమ్మెలకు ఉద్యమాలకు మారుపేరుగా నిలిచింది. కోర్దినేటర్ల వేధింపులకు ఏజెన్సీల మోసాలకు ఎదురు తిరిగింది. ఈ క్రమంలో అనేక మంది సభ్యులు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నారు. అన్ని జిల్లాలకు, రాష్ట్రమంతట ACT పేరు మారుమ్రోగింది. నిజాయితీకి నిర్భీతికి చిరునామాగా మారింది కనుకనే రాష్ట్ర స్థాయి సంఘంగా మారింది. చాలిచాలని జీతాలతో బ్రతుకులు ఈడుస్తున్న మన కంప్యూటర్ టీచర్ల దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా పనిచేయ్య్లనేదే ACT ఉద్దేశ్యం. అందరి ఉపాధ్యాయుల వలె కంప్యూటర్ టీచర్లు గౌరవప్రదంగా జీవించాలనేదే ACT కర్తవ్యం. అందుకే ఏ రొజూ సభ్యుల నుంచి పైసాకుడా వసూలు చెయ్యలేదు. ఇకముందు కూడా వసూలు చెయ్యదు. వసులూ చేసే అధికారాన్ని ACT ఎవరికీ ఇవ్వలేదు. ACT పేరుతొ వస్తున్న ఈ మెయిల్స్ మరియు SMS లకు ఎవరు స్పందిచ వద్దని ఎవరికీ డబ్బులు చెల్లించవద్దని ACT STATE COMMITTEE కోరుతోంది ACT చందాలకు, వసూళ్ళకు, సభ్యత్వ రుసుములకు వ్యతిరేకం జై కంప్యూటర్ టీచర్ !!! జై జై ACT !!!

Saturday, February 22, 2014

Full planning concerns  • - Order the arrests - Kurnool, lying siege to the tension grows - the mechanismto deal with their problems and financial concerns of the officials took the form of the state. In many districts, rallies, sit-ins, clinics, innovative protests feared. Specifically, the concerns carried out at the offices in all districts. Musk, democratic leaders, they are operated. specific youth leaders Helpers Union, CITU leaders were arrested. Or are the police push them financial breathing .. prevention. Use of the program has led to the collector's obsession with youth in Kurnool tension. Invaded the offices of the implementation of the plan. We are the leaders of the Helpers Union, CITU leaders were arrested. Kurnool, she was tense siege. I attempt to open the gates of youth apprehended by the police. Have been exploring the rally.Maybe at the protest, she said, kneeling on the road. I think at the Gandhi Statue Chittoor, has reached the end of. Punganurulo strike continued for the fifth day. organized the project, sort of. Or are the police trying to draw a statue of Gandhi angry youth prevented from closing the gates, gates, song, go to the police to draw the statue of Gandhi. Rather not tell the government. Fostering the rally, to take the totality. Burnt the effigy of the central government.Munagapakalo there blindfolded, nakkapallilo would be standing upright. Violation of Kakinada in East Godavari district, was bhiksatana. West Godavari district, Tadepalligudem, West Chappell V, and in every. Terms, there would be black ribbons narasapuranlo mouth. Buttayagudem, Achanta, certain rural, cagallulo was concerned. Paipularoddu out at the line of junction. Pupvu ear at the sub-collection, hand-pans protest. Properly trained and the totality of Guntur district, Tenali, rompicarlalo rallies, rally repallelo same as it was wearing. Small gathering, Guntur, savalyapuranlo kneeling large Vinayaka ear to protest flowers. The brightness of the teacher, she's sitting at the knees, Milk ear to protest flowers. hospitability and sweep the roads to protest due to the baby. Narsampet Warangal district, held palakurtilo manavaharalu. Upheaved, the council has been bhiksatana. Nalgonda district office of the Centre of Economics, Economics bhuvanagirilo office, in front of, in effect shows at the office, have continued Deverakonda. The idea was bhiksatana. Adilabad district center, Tanoor, kabhir, kammarpalli, lingampetlo in every. Nizamabad district to protest swept the roads. By silent Varna. Edapalli, Renée knees to protest. The area at the center of the effect, the urban project in Karimnagar district office. He protested that he was negligent in not blindfolded. Medak district in the eyes of black clothes in the Middle Ages that he protested at the offices of the project. He continued to meet elsewhere. Sekpeta, invaded the offices of the RTC system. Ranga Reddy district, had been on strike. planning state wide conference on the decision of the jury in the 24 operating in achieving the demands of the strike will continue indefinitely, Andhra Pradesh Anganwadi Workers and Helpers Union (CITU), said. In a meeting on Friday, making a wide range of knowledge of the state at the center of the decision of the president of the state union, the title of general secretary. Bharti, p. Roza, said in a statement. Public representatives at all levels to build support for the fight, and they, the ministers said that the draw. Chalo Hyderabad program will be held on February 24. We are finding a large number of state employees in the program, they said.

    No comments: